Hur går jag med?

Det går snabbt och lätt att bli panelmedlem. Först väljer du en publikation och registrerar dig. Sedan får du en länk till en enkätundersökning via e-post. Och till sist svarar du på enkäten. Det är allt!

Registreringen tar omkring fem minuter.  Vi kommer att be dig om lite grundläggande bakgrundsinformation som gör att vi kan gruppera dina svar med andra från liknande demografiska grupper. Denna information är naturligtvis konfidentiellt och kommer aldrig att säljas till eller delas med tredje part.